Επικοινωνία

Σύλλογος κοινωνικής αλλυλεγγύης & πολιτισμού Νοτίου Πηλίου
TK 37010 Καλά Νερά Πηλίου  , ΑΦΜ 996 730 507 ΔΟΥ Βόλου
Δραστηριότητα: Σωματείο

  • Άννα Λ. Κοντογιάννη, Πρόεδρος  , τηλ, 6972834822
  • Ελένη Ι. Θεοχάρη, Αντιπρόεδρος
  • Κωνσταντίνος-Γρηγόριος Δ. Βαρδάκης, Γενικός Γραμματέας , τηλ, 6983225583
  • Μαρία Δ. Κίτσιου, Ταμιίας
  • Νίκη Λ. Κοντογιάννη, Μέλος