Κοινωνικό Καφενείο

Κοινωνικό Καφενείο

Από την 4η Οκτωβρίου λειτουργεί το Κοινωνικό Καφενείο του Συλλόγου κάθε μέρα της βδομάδας εκτός Κυριακής από τις 8 πμ μέχρι 11 πμ για το μέλη του Συλλόγου. Υπεύθυνος εθελοντής του Κοινωνικού Καφενείου είναι ο Γιώργος Κορομηλής.

Προσέρχονται, κατά μέσω όρο, 10 μέλη κάθε πρωί. Μόνο εμβολιασμένοι έχουν πρόσβαση στο χώρο του Συλλόγου. Σερβίρεται καφέ και τσαϊ.

Ο Σύλλογος λειτουργεί το κοινωνικό του καφενείο κάθε πρωί από τις 8 πμ μέχρι τις 11 πμ στα γραφεία του Συλλόγου, ως χώρος κοινωνικοποίησης των μελών του, και τις απογευματινές ώρες για τις γυναίκες που είναι μέλη του Συλλόγου.