Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλιας

Μετά τις σχολικές διακοπές του Πάσχα θα συνεχιστούν, από εθελόντρια εκπαιδευτικό μέλος του Συλλόγου και μέχρι τη λήξη της σχολικής περιόδου, τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλιας για μαθητές του Δημοτικού σχολείου Καλών Νερών σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους.